[Best] Bhagavad Gita Quotes in Gujarati

here we are sharing Bhagavad Gita Quotes in Gujarati. The Bhagavad Gita was recited by Lord Krishna to Arjuna but we know that through Arjuna the whole world has been taught to live life by Lord Krishna.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે કોઈ મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતા ને નિષ્ઠાપૂર્વક તેમજ ગંભીરતાથી વાંચે છે તે ગત જન્મનાં દુષ્કર્મો ના પાપ દોષ માંથી મુક્ત થાય છે.

“દરેક કર્મ એ પોતાનામાં જ એક પ્રાર્થના છે.”

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે, જે પોતાનાં મનને વિચલિત ન થવા દે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, મનમાં સતત પ્રભુ નું સ્મરણ કરે, મનને એક સ્થિર કેન્દ્ર પર ધ્યાન ધરવામાં રોકી રાખે, તેવાં દિવ્ય મનુષ્ય મને પામે છે તેમજ મને પ્રિય છે.

The Gita has 18 chapters and 700 shlokas. It is difficult to write and explain all the verses here. We have tried to explain a few here Motivational Krishna quotes in Gujarati . We hope that you will find it useful in life.

“વ્યક્તિત્વના અહંકારનો ત્યાગ કરો અને અનંતના આનંદમાં વિચરો.”

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, બધાં ધર્મો છોડીને મારી શરણ માં આવ. હું તને બધાં પાપો થી મુક્ત કરીશ, તને જીવનમાં ભયમુક્ત બનાવીશ. તું કોઈ શોક કરીશ નઈ. તારી બધીજ જવાબદારી ઉપાડીશ. અને કર્મ દોષ થી બચાવીશ.

“દરરોજ ઉચ્ચ ચેતના સાથે મનથી જોડાઓ.”

Also, Read

> Radha Krishna Good Morning Quotes In Hindi

> Good Morning Suvichar In Gujarati

> Good Morning Quotes In Gujarati For Love

Bhagavad Gita Best Quotes in Gujarati

Be the change you wish to see.

તમે જોવા માંગો છો તે પરિવર્તન બનો.

 You have the right to work, but never to the fruit of work

તમને કામ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ કામના ફળ માટે ક્યારેય નહીં.

Bhagavad Gita best quotes in Gujarati

 Whatever happened, happened for the good. Whatever is happening, is happening for the good.

જે બન્યું, સારા માટે થયું. જે થઈ રહ્યું છે તે સારા માટે થઈ રહ્યું છે. જે બનશે તે સારા માટે પણ થશે.

Peace begins when expectation ends.

અપેક્ષા સમાપ્ત થાય ત્યારે શાંતિ શરૂ થાય છે.

જેમ જીવાત્મા ને આ શરીર માં બાળપણ, જુવાની અને ઘડપણ ની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેવી જ રીતે બીજા શરીર ની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. આવા ફેરફાર થી ધીર મનુષ્ય મુંઝાતો નથી.

Bhagavad Gita Krishna quotes in Gujarati

 Man is made by his belief. As he believes, so he is.

માણસ તેની માન્યતા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. જેમ તે માને છે, તેથી તે છે.

 The soul is neither born, and nor does it die

આત્મા ન તો જન્મે છે, અને ન મરે છે

“તમારા પ્રયાસો સાતત્યથી ચાલુ રાખો.”

ઈંદ્રિયો ના વિષયો સાથેના સંબંધો સુખ અને દુઃખ જેવાં હોય છે. આ સુખ અને દુઃખ અનિત્ય છે. અને શિયાળા – ઉનાળા ની ઋતુ ની જેમ આવે અને જાય છે. માટે હે મનુષ્ય સ્વસ્થ રહીને તેમને તું સહી લે.

Bhagavad Gita Krishna quotes in Gujarati

Change is the law of the universe. You can be a millionaire, or a pauper in an instant.

પરિવર્તન એ બ્રહ્માંડનો નિયમ છે. ત્વરિતમાં તમે કરોડપતિ અથવા ગરીબ હોઈ શકો છો.

Love, tolerance, and selflessness should be practiced.

પ્રેમ, સહિષ્ણુતા અને નિ: સ્વાર્થનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Srimad Bhagwat Geeta quotes in Gujarati

 You came empty-handed, and you will leave empty-handed.

તમે ખાલી હાથમાં આવ્યા, અને તમે ખાલી હાથ છોડશો.

It’s rightly said, ‘There is enough for everyone’s need but not greed’

તે સાચું કહ્યું છે, ‘દરેકની જરૂરિયાત માટે પૂરતું છે પણ લોભની નહીં’

“સત્ય જાણવા પૂરતી પૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારો.”

આત્મા ને જન્મ કે મૃત્યુ હોતાં નથી. આ આત્મા પહેલાં હતો અને ભવિષ્ય માં પણ રહેશે. તે જન્મ અને મૃત્યુ થી રહિત છે. તે નિત્ય, શાશ્ર્વત અને પુરાતન છે. આપણાં શરીર નાં નાશ પામવાથી તે નાશ પામતો નથી.

Srimad Bhagwat Geeta quotes in Gujarati

World’s well-being starts with self-sacrifice.

વિશ્વની સુખાકારીની શરૂઆત આત્મ બલિદાનથી થાય છે.

Be action-oriented, not results-oriented.

ક્રિયાલક્ષી બનો, પરિણામલક્ષી નહીં.

Bhagavad Gita Quotes in Gujarati text

Never be afraid of the change you deserve!

તમારા પાત્ર પરિવર્તનથી ક્યારેય ડરશો નહીં!

 Lust, anger and greed are the three gates to self-destructive hell.

વાસના, ક્રોધ અને લોભ એ સ્વ વિનાશક નરકના ત્રણ દરવાજા છે.

“ખોટી સમજ એ બધાં દુઃખોનું મૂળ છે.

“નિઃસ્વાર્થતા એ જ એકમાત્ર વિકાસ અને સમૃદ્ધિનો માર્ગ છે.”

Bhagavad Gita Quotes in Gujarati text

 “Neither by study of the Vedas, nor by austerity, nor by charity, nor by ritual, can I be seen in this form as you have seen Me.”

“ન તો વેદના અધ્યયનથી, ન તો કઠોરતા દ્વારા, ન દાનથી, કે ધાર્મિક વિધિ દ્વારા, જેમ તમે મને જોયો છે તેમ હું આ સ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ.”

Leave a Comment